Elementen - The Elements 2023

Elementen är beroende av varandra för allt levande. Om du tänker efter - även vi.

The elements are interdependent for all living things. If you think about it - so do we.

Utställningen om Elementen släpptes i December 2023!


Under hösten 2023 kunde man få en förhandstitt på ett av verken på restuarang Lemone i Västerås.

Utställningen avslutades i Stockholm Januari 2024.


Kraften i naturens väsen illustreras genom alla de element som människan genom historien haft. 

Du möter elden, vinden, vattnet, trä, metall och jorden illustrerade som olika väsen på ett alldeles unikt sätt,

där du även kan känna igen den mänskliga humanistiska naturen. Varje verk har sin egen historia som får oss att tänka till.


The exhibition The Elements was released in December 2023!


During autumn 2023 it was possible to get a preview of one of the works at the Lemone restaurant in Västerås, Sweden.

The exhibition runs until the end of January 2024.


The power of nature's essence is illustrated through all the elements that man has had throughout history.You meet fire, wind, water, wood, metal and earth illustrated as different beings in a completely unique way,where you can also recognize the human humanistic nature. Each work has its own story that makes us think.

Är du intresserad av någon tavla?

De flesta (men inte alla) går att köpa om du gör en förfrågan eller beställning genom att klicka på knappen. Du kan självklart även få ett unikt beställningsverk - målat av Elaine själv.


Are you interested in any paintings?

Most (but not all) are available for purchase if you make an inquiry or order by clicking the button. You can of course also get a unique commissioned work - painted by Elaine herself.