Kurser - Courses

Upplev styrkan i den kreativa kraften


VARMT VÄLKOMMEN PÅ KURS I EN UNIK & MYSIG MILJÖ!


Här finner du kommande kurser.


I priset ingår alltid material, fika, lunch och övriga avgifter samt diplom. 

Dessutom får du fri löpande coaching efter kursen tills din tavla är klar samt möjlighet att fritt komma in och måla tillsammans med andra på Hillerströms när ateljén är öppen.Experience the power of the creative force


A WARM WELCOME TO THE COURSE IN A UNIQUE & COZY ENVIRONMENT!


Here you will find upcoming courses.


The price always includes materials, coffee, lunch and other fees as well as a diploma.In addition, you get free ongoing coaching after the course until your painting is ready, as well as the opportunity to freely come in and paint with others at Hillerströms when the studio is open.Akrylmålning - kurs

Här lär du dig grunderna i akrylmålning, färglära och olika tekniker att måla i akryl och saker att tänka på i samband med det och hur du bygger en bild.

Kursen börjar kl 10:00 till ca 18:00.

Kursledare: Elaine Hillerström, konstnär.

Anmälan är bindande.


Pris: 1200 SEK


Datum:

Tider för höstens kurser kommer inom kort.


Acrylic panting - course

Here you will learn the basics of acrylic painting, color theory and different techniques to paint in acrylic and things to think about in connection with it and how to build a picture.The course starts at 10:00 a.m. until about 6:00 p.m.

Course leader: Elaine Hillerström, artist.

Registration is binding.


Cost: 1200 SEK


Date of courses:

Autums courses upcoming soon.


Oljemålning - kurs

Här lär du dig färglära, koncistens och hantering av oljefärger, olika tekniker och analys kring komposition av en tavla samt uppbyggnad.

Kursen börjar kl 10:00 till ca 18:00.

Kursledare: Elaine Hillerström, konstnär.

Anmälan är bindande.


Pris: 1500 SEK


Datum:

Höstens kursdatum kommer inom kort.


Oil painting - course

Here you learn color theory, consistency and handling of oil paints, various techniques and analysis of the composition of a painting and structure.The course starts at 10:00 a.m. until about 6:00 p.m.

Course leader: Elaine Hillerström, artist.

Registration is binding.


Cost: 1500 SEK


Date of courses:

Autums courses upcoming soon.

Sagt om kurserna i foto, olja och akryl..

Said about the courses in photography, oil and acrylic..

Sagt av MISA terminsgrupp:

"Hillerström är hjälpsam och duktig"

"Jag har lärt mig massor"

"Hillerström är kunnig och generös"

"Det är jättemysigt här"

"Det är både roligt och svårt"

"Har utvecklat mitt målande"

"Bra fika"


MISA vårtermins grupp, Västerås

Supernöjd! Super satisfied!


EVA JARROLF


Toppen kurs! Har lärt mig jättemycket, mycket pedagogiskt och hjälpsam. Kunnig, bra att lära ut. 

Ser fram till uppföljningen och fortsättningskursen.


Great course! Learned a lot, very educational and helpful. Knowledgeable, good to teach.Looking forward to the follow-up and the continuation course.


LENI SUNDMARK


Mysiga lokaler och jättegod mat och fika. Mycket pedagogisk och lärde ut på ett enkelt och trevligt sätt. Allt har varit toppen!


Cozy premises and great food and coffee. Very educational and taught in a simple and pleasant way. Everything has been great!


ANN-BRITT MOULTON


Fina utrymmen och mycket frihet. Stort engagemang och mycket kärlek. Ger kursen högsta betyg. 


Nice spaces and a lot of freedom. Great commitment and lots of love. Gives the course the highest grade.

"Pedagogiskt, tydligt och enkelt."


"Pedagogisk, tydlig och enkel. Ger högsta betyg på helheten."


"Pedagogical, clear and simple."


"Pedagogical, clear and simple. Gives the highest marks overall."


Per Månsson, Västerås

"Avslappnat och väldigt trevligt!"


"Välkomnande och bra upplägg. Avslappnat och väldigt trevligt!

Bra handledning. Högsta betyg rakt över."


"Relaxed and very nice!"


"Welcoming and good setup. Relaxed and very nice!Good tutorial. Top marks straight across."


Tina Eliasson, Köping

"Mycket positivt överraskad"


"Jättebra upplägg hela dagen med teori och praktik. Mycket positivt överraskad! Ger högsta betyg."


"Very positively surprised"


"Great set-up all day with theory and practice. Very positively surprised! Gives top marks."


Therese Bastås, Västerås

"Mycket bra innehåll och inspirerande.."


"Kursinnehållet var mycket bra. Undervisningen pedagogisk, tydlig, inspirerande, lärorik, positiv, stöttande. Ger högsta betyg."


"Very good content and inspiring.."


"The course content was very good. The teaching educational, clear, inspiring, instructive, positive, supportive. Gives top marks."


Annelie Norrström, Västerås

"Så bra och pedagogisk lärare.."


"En så bra lärare, pedagogisk och lätt att förstå hur man kan göra. En solstråle, som peppar en och är hjälpsam i det man inte förstår. Kan varmt rekommendera denna målande ängel."


"Such a good and educational teacher.."


"Such a good teacher, educational and easy to understand how to do. A ray of sunshine, who peps you up and is helpful in what you don't understand. Can highly recommend this painting angel."


Kicki Pettersson, Västerås

"Kunnig och gedigen kunskap på ett roligt nytt inspirerande sätt"

"Fick lära mig fortsättning om färger, penslar, motiv, former, infifrån och ut och tvärtom. Elaine ser och hör oss alla kursdeltagare. Mycket kunnig och delar gärna med sig av sin gedigna kunskap under kursen."


"Knowledgeable and solid knowledge in a fun new inspiring way"


"I learned more about colors, brushes, motifs, shapes, from the inside out and vice versa. Elaine sees and hears all of us course participants. Very knowledgeable and happy to share her solid knowledge during the course."Britt-Marie Eriksson, Västerås

"Så lärorikt och roligt.."


"Mycket lärorikt och lättsamt. Så roligt. Hör och ser alla deltagare. Klar och tydlig. En helt underbar dag där jag fick lära mig mycket nytt."


"So educational and fun.."


"Very educational and easy. So much fun. Hear and see all the participants. Clear and clear. An absolutely wonderful day where I got to learn a lot of new things."Johan Johansson, Västerås

"En helt otrolig kurs.."


"En helt otrolig kurs med mycket lättsam kursledare, förklarade så alla förstod.

Gick hem mycket nöjd. Kursledaren hade stora kunskaper."


"An absolutely incredible course.."


"An absolutely incredible course with a very easy-going course leader, explained so that everyone understood.Went home very satisfied. The course leader had great knowledge."


Göran Jansson, Hallstahammar

"En utmärkt kurs.."

"En utmärkt kurs! Kunnig kursledare och glad och positiv. Man ser fram till flera sådana kurser. Kursledaren ger positiv energi åt oss alla!

En otroligt bra dag! Toppen! Flera kurser!"


"An excellent course.."


"An excellent course! Knowledgeable course leader and happy and positive. One looks forward to more such courses. The course leader gives positive energy to us all!An incredibly good day! The top! Several courses!"


Ragna H, Västerås

"Stort tack för en fantastisk kurs.."

"Stort tack för en fantastisk kurs och dag. Elaine förkarar på ett mycket bra sätt, lätt att förstå. Visar färglära som jag inte hade tänkt på. Måla fram ljust till mörkt. RGB var nytt för mig. Att tänka på persepktiv, hur ljuset kommer och hur man använde rolika penslar. 

Jag är supernöjd och kan varmt rekommendera detta till andra som är målarsugna. Elaine stöttar under målningens gång, ger tips och låter mig också tänka själv. 

Stort tack och jag återkommer gärna flera gånger. Kramar"


"Many thanks for a fantastic course.."


"Thank you so much for a great course and day. Elaine teaches in a very good way, easy to understand. Shows color theory that I hadn't thought of. Paint from light to dark. RGB was new to me. Thinking about perspective, how the light will and how to use funny brushes.I am super satisfied and can warmly recommend this to others who are keen on painting. Elaine supports during the painting process, gives tips and also lets me think for myself.Many thanks and I will be happy to return several times. Hugs"


Bitte Eggers, Västerås

"..mycket uppmuntran och konstruktiv feedback.."

"Utmärkt kurs i akryl och oljemålning där vi fick teoretisk kunskap och praktisk övning i olika tekniker. Mycket uppmuntran och konstruktiv feedback. Bra dialog med övriga deltagare där man också fick inspiration av varandra. 

Tycker kursen gav mig blodad tand för att fortsätta måla. I kursen gavs vi frihet att välja egna motiv utifrån intresse. Jag ger kursen högsta betyg och vill rekommendera den till alla som vill lära sig måla akryl och oljemålning. Utmärkt fika och lunch ingick i priset."


"..lots of encouragement and constructive feedback.."


"Excellent course in acrylic and oil painting where we got theoretical knowledge and practical practice in different techniques. Lots of encouragement and constructive feedback. Good dialogue with other participants where you also got inspiration from each other.I think the course gave me a bloody tooth to continue painting. In the course we were given the freedom to choose our own motifs based on interest. I give the course the highest rating and would like to recommend it to anyone who wants to learn to paint acrylic and oil painting. Excellent coffee and lunch included in the price."


Henrik Bergander, Västerås

unsplash