Om mig - About

A member of

Att vara kreativ är för mig en källa till energi och kraft. Min första utställing höll jag när jag var elva år. Sedan har det bara rullat på genom åren, med den fria skapelsekraften i fokus. Det är också en möjlighet att sprida budskap som sedan är upp till betraktaren att tolka. Ofta gör jag saker som ger olika tankeställare. I alla mina verk gömmer jag även små saker som kan bli något helt annat än det man först tror - om man bara tittar lite extra.


Att bara vara mig själv i det jag gör är en självklarhet. Det gör mina målningar unika för vad de är.

Jag välkomnar också andra in i skapande processen det innebär att vara konstnär. Allt som krävs är lite positivt engagemang och medmänsklighet. Jag hjälper gärna människor bli mer kreativa och kraftfulla på sitt eget unika sätt. När jag inte målar skriver jag gärna som författare.


Välkommen till min ateljé!


To me, being creative is a source of energy and power.

I held my first exhibition when I was eleven years old. Then it just rolled on over the years, with the free creative power in focus. It is also an opportunity to spread messages which are then up to the viewer to interpret. Often I do things that give different food for thought. In all my works, I also hide small things that can turn out to be something completely different from what you first think - if you just look a little extra.

Just being myself in what I do is a matter of course. It makes my paintings unique for what they are. I also welcome others into the creative process of being an artist. All that is required is a little positive commitment and humanity. I enjoy helping people become more creative and powerful in their own unique way. When I'm not painting, I like to write as a writer.


Welcome to my studio!

Mina senaste utställningar

My latest exibitions

Klicka på bilderna för att se mer!

Click the pic for more!