Den nakna sanningen 2022

Under Oktober månad 2022 genomfördes en utställning tillsammans med Stefan Edqvist - "Den nakna sanningen" - verk skapade utifrån ettt genusperspektiv och livet. Talande verk som gav eftersmak på ett tankeställande sätt och som inte alltid är det du först kanske tror. Utan att ha en aning om den andres verk blev det olika perspektiv inom samma ämne. Mina verk hittar du här nedanför.


Eftersom jag alltid målar med någon form av budskap samt då och då döljer ett och annat i mina verk - finns ofta  mycket att upptäcka om dig själv och andra - då "den nakna sanningen" kanske inte alltid är det du först tror.


Här nedanför berättar jag lite mer om vart och ett av mina verk samt tankarna bakom.


The naked truth 2022

During the month of October 2022, an exhibition was held together with Stefan Edqvist - "The naked truth" - works created from a gender perspective and life. Speaking works that left an aftertaste in a thought-provoking way and which are not always what you might first think. Without having a clue about the other's work, there were different perspectives on the same subject. You can find my works below.


Since I always paint with some kind of message and occasionally hide something in my works - there is often a lot to discover about yourself and others - then the "naked truth" may not always be what you first think.


Below, I tell you a little more about each of my works and the thoughts behind them.